Algemene voorwaarden Praktijk Redi Rowsu

 

 1. Tarieven en Betalingen:

   - Tarieven voor therapie- en coaching sessies worden vooraf        gecommuniceerd.

   - Betaling dient plaats te vinden vóór de sessie.

   - Eventuele extra kosten worden transparant vermeld.

 

 1. Afspraken en Annulering: (zie annuleringsbeleid)

   - Afspraken dienen tijdig te worden gemaakt en geannuleerd.

   - Annuleringen binnen een vastgestelde termijn kunnen         kosten met zich meebrengen.

 

 1. Vertrouwelijkheid: (zie privacy beleid)

   - Alle informatie die tijdens sessies wordt gedeeld, wordt vertrouwelijk behandeld.

   - Uitzonderingen worden gecommuniceerd volgens wettelijke verplichtingen.

 

 1. Aansprakelijkheid:

   - De praktijk is niet aansprakelijk voor gevolgen van beslissingen gebaseerd op adviezen tijdens sessies.

   - Cliënten nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen keuzes en acties.

 

 1. Behandelingsmethoden:

   - Methoden en technieken worden duidelijk uitgelegd aan de cliënt voorafgaand aan de behandeling.

   - Er wordt rekening gehouden met de persoonlijke grenzen en voorkeuren van de cliënt.

 

 1. Intellectueel Eigendom:

   - Materialen verstrekt tijdens sessies blijven eigendom van Praktijk Redi Rowsu.

 

 1. Samenwerking en Communicatie:

   - Een open communicatie wordt gestimuleerd tussen de cliënt en de therapeut/coach.

   - Feedback en eventuele zorgen worden constructief besproken.

 

 1. Wijzigingen in Voorwaarden:

 - Praktijk Redi Rowsu behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen met passende kennisgeving aan cliënten.

 

Door gebruik te maken van de diensten van Praktijk Redi Rowsu gaat de cliënt akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

Annuleringsbeleid

We begrijpen dat situaties kunnen veranderen en je mogelijk een geplande sessie of traject moet annuleren. Hier is ons annuleringsbeleid om je op de hoogte te brengen van de richtlijnen:

 1. Annuleringstermijn:

  Kosteloos annuleren kan tot ten minste 48 uur voor aanvang van de sessie.

  2. Kosten bij Annulering:

  Annuleringen binnen 48 uur voor de geplande sessie/traject zijn onderhevig aan 50% van de kosten van de geplande sessie. 

  3. Terugbetalingen:

  Bij annuleringen buiten de termijn, zullen eventuele betaalde bedragen worden gerestitueerd.

  We begrijpen dat onvoorziene omstandigheden kunnen optreden.

  In gevallen van overmacht, zoals ziekte of noodgevallen, zullen we ons best doen om een flexibele oplossing te vinden.