Dit privacyreglement beschrijft hoe Praktijk Redi Rowsu omgaat met persoonlijke informatie die wordt verzameld tijdens het gebruik van diensten.

 

1. Verzamelde Informatie: Praktijk Redi Rowsu verzameld mogelijk de volgende informatie: Persoonlijke gegevens (naam, contactgegevens, etc.).Gezondheidsinformatie relevant voor de therapie. Betalingsinformatie voor facturering (indien van toepassing).

2. Doel van Gegevensverzameling:  De verzamelde gegevens worden gebruikt voor: Het verstrekken van holistische therapie. Facturering en administratie. Communicatie met cliënten. Verbetering van onze dienstverlening.

3. Gegevensdeling: persoonlijke gegevens worden niet met derde gedeeld tenzij dit nodig is voor het verlenen van onze diensten of vereist is door de wet.

4. Beveiliging: Er worden passende maatregelen getroffen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking.

5. Bewaartermijn: Cliënten dossiers worden 20 jaar bewaard in een beveiligde digitale omgeving.

6. Rechten van Individuen: Cliënten hebben het recht om hun persoonlijke gegevens in te zien. Neem contact op met de praktijk voor meer informatie. 

7. Cookies en Tracking: de website kan cookies gebruiken voor functionele en analytische doeleinden.

8. Wijzigingen in het Privacyreglement: Dit privacyreglement kan worden bijgewerkt. Controleer regelmatig op updates.

 

Voor vragen over ons privacyreglement, neem contact met ons op via info@praktijkredirowsu.nl